przewiń do treści

Symfony w przykładach

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Foldery utworzone po wydaniu polecenia symfony...
Rysunek 1.2. Foldery i pliki tworzone po wydaniu polecenia symfony...
Rysunek 1.3. Projekt hello-world po utworzeniu aplikacji frontend
Rysunek 1.4. Pliki i foldery modułu glowny
Rysunek 1.5. Pliki tworzące moduł glowny po utworzeniu akcji powitanie...
Rysunek 1.6. W celu uruchomienia przykładu w przeglądarce trzeba...
Rysunek 1.7. Projekt lorem, aplikacje ipsum i dolor oraz moduły...
Rysunek 1.8. Jeśli użyjesz adresu zawierającego nazwę skryptu...
Rysunek 1.9. Aplikacje odwiedzane w środowisku deweloperskim zawierają...
Rysunek 1.10. Pasek narzędzi Debug Toolbar ozdobiony ikonami
Rysunek 1.11. Strona z rysunku 1.3 po dodaniu folderu /web/sf/ i...
Rysunek 2.1. Pierwszy krok tworzenia nowego projektu
Rysunek 2.2. Ustalanie nazwy i folderu projektu
Rysunek 2.3. Ustalamy sposób uruchamiania projektu
Rysunek 2.4. Zaznaczamy, że projekt wykorzystuje Symfony
Rysunek 2.5. Przycisk Run Project (skrót F6), który uruchamia projekt...
Rysunek 2.6. Nowy projekt Symfony utworzony w NetBeans
Rysunek 2.7. Pliki i foldery powstałe po utworzeniu nowego projektu...
Rysunek 2.8. Uruchamianie okna dialogowego Run Command w projekcie...
Rysunek 2.9. Okno dialogowe Run Symfony Command po wprowadzeniu...
Rysunek 2.10. Okno ułatwiające nawigację wśród folderów i plików...
Rysunek 2.11. Witryna Witaj w NetBeans!
Rysunek 2.12. Przycisk służący do ponownego wykonania komendy oraz...
Rysunek 3.1. Witryna z wierszem pt. Dwa kabele
Rysunek 3.2. Witryna z wierszem pt. Dwa kabele przed zmodyfikowaniem...
Rysunek 3.3. Podgląd wydruku witryny z rysunku 3.1
Rysunek 4.1. Witryna prezentująca zdjęcie żmii
Rysunek 4.2. Witryna pt. Żmija zygzakowata przed zmodyfikowaniem...
Rysunek 5.1. Strona z listingu 5.1
Rysunek 5.2. Strona akcji wiersz/dogoscia przed zmianą szablonu
Rysunek 6.1. Strona jaszczurka.html z przykładu 6.1
Rysunek 6.2. Domyślna strona błędu 404 w środowisku produkcyjnym
Rysunek 6.3. Domyślna strona błędu 404 w środowisku deweloperskim
Rysunek 6.4. Rolę strony błędu 404 pełni akcja strony/blad404
Rysunek 6.5. Po podaniu adresu /gady/web/abc wyświetlana witryna jest...
Rysunek 7.1. Witryna Zabytki Lublina
Rysunek 7.2. Najważniejsze pliki tworzące projekt 7.1
Rysunek 7.3. Zawartość pliku databases.yml jest dostępna protokołem...
Rysunek 7.4. Witryna wyświetlana po zablokowaniu dostępu do wszystkich...
Rysunek 7.5. Przekierowanie nowej domeny gady.twojadomena.nazwa.pl do...
Rysunek 9.1. Witryna pt Najdłuższe rzeki świata
Rysunek 9.2. Sprawdzanie poprawności tworzenia pustej bazy danych o...
Rysunek 9.3. Tworzenie nowego modelu w programie MySQL Workbench
Rysunek 9.4. Ikona wskazana strzałką umożliwia zmianę nazwy...
Rysunek 9.5. Okno dialogowe służące do zmiany nazwy projektowanej...
Rysunek 9.6. Ikona Add Diagram
Rysunek 9.7. Utworzenie nowej tabeli
Rysunek 9.8. Zmieniamy nazwę tabeli i przechodzimy do zakładki...
Rysunek 9.9. Autoinkrementacja klucza głównego
Rysunek 9.10. Baza danych rzeki
Rysunek 9.11. Ustalanie opcji --orm dla nowego projektu tworzonego w...
Rysunek 9.12. Baza danych rzeki po wydaniu polecenia Symfony propel:build
Rysunek 9.13. Aplikacja po poprawnym utworzeniu modułu rzeka
Rysunek 9.14. Witryna z rysunku 9.13 po zastosowaniu skórki z folderu...
Rysunek 9.15. Po wykonaniu etapu V moduł rzeka będzie zawierał dwa...
Rysunek 9.16. Zestawienie plików modyfikowanych podczas wykonania...
Rysunek 10.1. Witryna pt. Tatry
Rysunek 10.2. Tabela szczyt bazy danych tatry
Rysunek 10.3. Aplikacja po poprawnym utworzeniu modułu rzeka
Rysunek 10.4. Pliki i foldery generowane przez Propel dla bazy danych...
Rysunek 10.5. Komunikat informujący o błędnie zamkniętym znaczniku...
Rysunek 11.1. Strona główna witryny pt. Piosenki wojskowe
Rysunek 11.2. Baza danych piosenki-wojskowe
Rysunek 11.3. Modyfikacja liczby znaków kolumny typu VARCHAR
Rysunek 12.1. Strona główna witryny Artykuły na temat HTML i CSS
Rysunek 12.2. Baza danych piosenki-wojskowe
Rysunek 12.3. Definicja indeksu unique dla kolumny slug
Rysunek 12.4. Odświeżanie komend dostępnych po utworzeniu nowego...
Rysunek 12.5. Badanie zapytań SQL wykonywanych podczas odwiedzania...
Rysunek 13.1. Strona główna witryny pt. Treny
Rysunek 13.2. Baza danych treny
Rysunek 13.3. Eksport bazy danych treny
Rysunek 14.1. Witryna pt. Pliki do pobrania
Rysunek 14.2. Baza danych pliki-do-pobrania
Rysunek 14.3. Rekordy wstawione do tabeli plik
Rysunek 15.1. Narzędzie do tworzenia relacji 1:n
Rysunek 15.2. Relacja łącząca tabele kontynent oraz panstwo jest...
Rysunek 15.3. Witryna pt. Kontynenty/Państwa
Rysunek 15.4. Baza danych kontynenty
Rysunek 15.5. Liczba rekordów w poszczególnych tabelach bazy danych...
Rysunek 16.1. Narzędzie do tworzenia relacji n:m
Rysunek 16.2. Połączenie tabel film i aktor relacją n:m jest...
Rysunek 16.3. Witryna pt. Filmy/aktorzy
Rysunek 17.1. Witryna pt. Czcionki projektów CSS Zen Garden
Rysunek 17.2. Baza danych zengardencss
Rysunek 18.1. Witryna pt. NotH — edytor kodu XHTML/CSS
Rysunek 18.2. Baza danych noth
Rysunek 18.3. Tworzenie nowej bazy danych
Rysunek 18.4. Dane nowo utworzonej bazy danych
Rysunek 18.5. Z menu pionowego wybierz bazę danych gajdaw_13
Rysunek 18.6. Import danych z pliku noth.sql
Rysunek 18.7. Komunikat informujący o pomyślnym przebiegu operacji...
Rysunek 18.8. Przekierowanie domeny noth.gajdaw.pl do folderu /noth/web/
Rysunek 20.1. Sprawdzenie wartości parametru culture
Rysunek 20.2. Czyszczenie sesji przy użyciu rozszerzenia Web Developer...
Rysunek 22.1. Baza danych cpp
Rysunek 22.2. Aplikacja frontend zbioru zadań C++
Rysunek 23.1. Baza danych z przykładu pt. Angaże
Rysunek 23.2. Aplikacja frontend po wykonaniu pierwszego etapu
Rysunek 24.1. Baza danych tcs
Rysunek 24.2. Aplikacja frontend z przykładu Turniej czterech skoczni
Rysunek 24.3. Formularz do edycji danych zawodnika
Rysunek 24.4. Baza danych angaze po dodaniu informacji o klasyfikacji...
Rysunek 24.5. Modyfikacja właściwości relacji

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0